Skytebaner

Rieber Prosjekt AS har spesialkompetanse knyttet til utendørs og innendørs skytebaner, og utfører følgende arbeider:

Støydempende riflestandplasser

Støydempende riflestandplasser

  • Utredninger for lokalisering av nye baner
  • Støyberegninger
  • Sikkerhetsvurderinger
  • Tekniske løsninger
  • Løsninger for kontroll av tungmetallavrenning
  • Utarbeidelse av komplette reguleringsplaner
  • Prosjektering av standplassbygg, skiveanlegg, skytterhus mm.
  • Utarbeider materiell, avholder kurs og deltar i offentlige utvalg
  • Bistår skytterlag, klubber og foreninger
  • Oppdrag for kommuner, politi og andre aktører

 

Rieber Prosjekt AS har vært fast teknisk konsulent for Det frivillige Skyttervesen gjennom en årrekke. Vi har utarbeidet reguleringsplan for et tyvetalls skytebaner, har utført over hundre støysoneberegninger, har beregnet mange fareområder, og har prosjektert standplassbygg og andre detaljer på et stort antall skytebaner.

Illplan

Illustrasjonsplan skytebane