Skytebaner

Rieber Prosjekt AS har spesialkompetanse knyttet til utendørs og innendørs skytebaner, og utfører følgende arbeider:

Støydempende riflestandplasser

Støydempende riflestandplasser

  • Utredninger for lokalisering av nye baner
  • Støyberegninger
  • Sikkerhetsvurderinger
  • Tekniske løsninger
  • Løsninger for kontroll av tungmetallavrenning
  • Utarbeidelse av komplette reguleringsplaner
  • Prosjektering av standplassbygg, skiveanlegg, skytterhus mm.
  • Utarbeider materiell, avholder kurs og deltar i offentlige utvalg
  • Bistår skytterlag, klubber og foreninger
  • Oppdrag for kommuner, politi og andre aktører

Rieber Prosjekt AS har utarbeidet reguleringsplan for et tredvetalls skytebaner, har utført over hundre støysoneberegninger, har beregnet mange fareområder, og har prosjektert standplassbygg og andre detaljer på et stort antall skytebaner.

Publikasjoner:

Veileder for planlegging av skytebaner

Rapport Miljøriktige kulefang

Engelsk versjon: Report Environment-Friendly Bullet Traps

Illplan

Illustrasjonsplan skytebane