Bygningsakustikk

Vårt fortrinn er vår evne til å se akustiske forhold i sammenheng med andre tekniske fag, for å oppnå helhetlig gode løsninger. Vi disponerer
nødvendige måleinstrumenter og en rekke ulike dataprogrammer for å foreta målinger og analysering av problemstillinger knyttet til lyd og vibrasjoner.

Akustisk prosjektering

 

 • Boliger
 • Kontorlokaler
 • Kulturhus
 • Konsertlokaler og forsamlingslokaler
 • Skoler
 • Lydstudioer
Lydisolering i bygninger

 

 • Lydisolering
 • Isolering mot utendørs støy
 • Trinnlyd
 • Romakustikk
Støy i bygninger

 

 • Måling og kartlegging av støy i bygninger
 • Tiltak mot luftbåren og strukturoverført støy

Vi har sentral godkjenning: