Bygningsakustikk

Rieber Prosjekt AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for prosjektering av lydforhold og vibrasjoner.

Vi har omfattende erfaring med komplekse problemstillinger knyttet til bygningsakustikk, støy og vibrasjoner. Typiske oppgaver er prosjektering av lydisolasjon, romakustikk, støydempende tiltak og vibrasjonsisolering. Vi foretar også målinger av akustikk, lydisolasjon, støy og vibrasjoner, og prosjekterer løsninger for å forbedre forholdene.

Vårt fortrinn er vår evne til å se akustiske forhold i sammenheng med andre tekniske fag, for å oppnå helhetlig gode løsninger. Vi disponerer nødvendige måleinstrumenter og en rekke ulike dataprogrammer for å foreta målinger og analysering av problemstillinger knyttet til lyd og vibrasjoner.

Akustisk prosjektering:

 • Boliger
 • Kontorlokaler
 • Kulturhus
 • Konsertlokaler og forsamlingslokaler
 • Skoler
 • Lydstudioer

Lydisolering i bygninger:

 • Lydisolering
 • Isolering mot utendørs støy
 • Trinnlyd
 • Romakustikk

Støy i bygninger:

 • Måling og kartlegging av støy i bygninger
 • Tiltak mot luftbåren og strukturoverført støy