Reguleringsplaner

Rieber Prosjekt AS utarbeider reguleringsplaner, hovedsakelig for skytebaner, industrianlegg, mindre boligfelt og liknende.

Vi utfører alle nødvendige arbeider knyttet til planarbeidet. Ved behov for spesialkompetanse innenfor biologisk mangfold, landskapsarkitektur og liknende innhenter vi bistand fra våre samarbeidspartnere.

Reguleringsprosesser består av mer enn kun utarbeidelse av planmateriell. Informasjon til berørte parter, innsikt i politiske prosesser, forståelse av juridiske problemstinninger og liknende er også viktige elementer i en planprosess. Vi har lang erfaring og bistår i alle ledd.

Regplan

Reguleringsplankart