Rieber Prosjekt AS

Rieber Prosjekt AS er et konsulentfirma som i hovedsak utfører oppdrag innenfor følgende områder:

  • Bygningsakustikk og vibrasjoner
  • Støykartlegging
  • Reguleringsplaner
  • Skytebaner
IMG_1911

Fra støykartlegging av pukkverk med mange støykilder