Støykartlegging

Rieber Prosjekt AS foretar målinger og beregninger av utendørs støy fra alle typer støykilder. Dette vil typisk være støy fra:CIMG0013b

  • Samferdsel
  • Bygningstekniske installasjoner
  • Industri
  • Skytebaner
  • Motorsportanlegg

Vi har nødvendige måleinstrumenter og beregningsprogrammer for å foreta analyser og kartlegging av alt fra de enkleste til de mest komplekse problemstillinger.

På bakgrunn av en støykartlegging kan vi gi anbefalinger om tiltak for å begrense støyen. Dette kan være tekniske tiltak, bygningsmessige tiltak, skjerming av støykilder etc.

Støysoner Løvenskioldbanen

Støysonekart for Løvenskioldbanen. Klikk på kartet og lagre interaktiv versjon av støysonekartet på din datamaskin. Åpnes i Adobe Reader.